Detalles


R (mundo-R) - levo máis de 30 min para qu...
en telecomunicaciones hace 5 años
R (mundo-R) levo máis de 30 min para que me atenda un axente, ese tempo aínda entra dentro de "atenderemolo en breves momentos"? R (mundo-R)  
Entradas relacionadas